Condicions d'us

www.manxabricolatge.com

La contractació dels productes i serveis de "Detall Agustí 1876, S.L." ("MANXA BRICOLATGE I LLAR"), pressuposa, en tot cas, l'acceptació de les condicions generals de venda vigents en cada moment. Cada vegada que es contracti amb "MANXA BRICOLATGE I LLAR" la compra dels seus productes o la prestació dels seus serveis, es recomana la lectura de les Condicions Generals de Venda disponibles durant tot el procés de compra.

GARANTÍES

Els terminis i les condicions de garantia són els establerts per cada fabricant per a cada producte.

Obligacions i responsabilitat dels clients i usuaris.

L'usuari s'obliga:

1.1.- a no utilitzar "MANXA BRICOLATGE I LLAR" per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei.

1.2.- a abstenir-se de dur a terme qualsevol conducta que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de "MANXA BRICOLATGE I LLAR" o de tercers, o que vulnerin o transgredeixin l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat.

1.3.- a abstenir-se de dur a terme qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a "MANXA BRICOLATGE I LLAR" o a qualsevol tercer, així com introduir o difondre a la Xarxa programes, virus o, en general, qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers.

1.4.- a abstenir-se de realitzar qualsevol tipus d'activitat o pràctica que transgredeix els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris de Xarxa.

1.5.- a informar-nos de qualsevol ús il·lícit del que tingui coneixement. En tot cas, l'usuari mantindrà a "MANXA BRICOLATGE I LLAR" indemne davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que ens sigui presentada com a conseqüència de les accions o omissions anteriors. L'usuari serà responsable de la seguretat i ús de la seva contrasenya. Així mateix, haurà d'informar, tan aviat com sigui possible, de la pèrdua o ús no autoritzat de la seva contrasenya, en aquest cas, estarem facultats per anul·lar el seu registre a "MANXA BRICOLATGE I LLAR" L'usuari s'abstindrà de reproduir, copiar, vendre o explotar de qualsevol manera tot o part dels continguts i funcionalitats de "MANXA BRICOLATGE I LLAR" la utilització o dret d'accés al mateix. Qualsevol frau o abús comès en el marc de "MANXA BRICOLATGE I LLAR" podrà ser objecte de persecució administrativa o judicial.PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

Les dades que vostè ens proporcioni seran incorporades a un fitxer de clients propietat de "MANXA BRICOLATGE I LLAR" i podran ser tractats per fer-li arribar ofertes comercials de "MANXA BRICOLATGE I LLAR". Vostè té el dret a accedir a la informació que li concerneix, recopilada en el nostre fitxer de clients i cancel·lar-la o rectificar de ser errònia, dirigint-se per correu electrònic al compte detall@manxa.com des del compte amb què s'ha registrat per poder validar la seva identitat, o per carta a la següent adreça incloent una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o passaport per confirmar la seva identitat a C/ Antoni Llopis, 14, 17800-Olot, Girona, Espanya (Protecció de dades de caràcter personal).

© "OPTIMUS" Copyright
Todos los Derechos Reservados